Patents PDF eBooks Online Free Download | Page 1

Patents PDF 1 PDF eBooks Online Free Download

DK-136973-C: patent, DK-137215-C: patent, DK-137240-C: Tricycliske sulfoximider til anvendelse som mellemprodukt vedfremstilling af tilsvarende tricycliske sulfoximider,der er substitueret paa s-iminogruppen,samt fremgangsmaade til fremstilling heraf patent, DK-137532-C: patent, DK-139158-C: patent, DK-139335-C: Indretning til lukning af tarmudgangen ved anus praeter naturalis patent, DK-142210-C: patent, DK-144172-C: Reverserbart gearaggregat for en mejetaerskers meje- og afgroedetransportmekanismer patent, DK-144255-C: Apparat til detektering af ildebrand patent, DK-144648-C: Motoranlaeg med en turboladet forbraendingsmotor,fortrinsvis med kompressionstaending,og et hjaelpeforbraendingskammer patent, DK-144851-C: Loefte- og stablegrej til transport og oplagring af tunge,langstrakte emner patent, DK-145726-C: Kontraventil, isaer til brug ved sugeroeret i en saenkbar pumpe patent, DK-146416-C: Materiale til anvendelse i koeleelementer patent, DK-146542-C: Analogifremgangsmaade til fremstilling af daunosaminylanthracyclioner patent, DK-148515-C: Sammenfoejning af paeleafsnit i forlaengelse af hinanden. patent, DK-148531-C: Koblingsindretning til fastgoerelse af et transportstativ paa et koeretoej, der er udstyret med en koblingskugle til anhaengertraek patent, DK-149231-C: Analogifremgangsmaade til fremstilling af enkephalin-analoge tetrapeptidamider eller syreadditionssalte deraf patent, DK-149838-C: Vaskbar vand- og snavsbindende renholdelsesmaatte, hvor bagsidelaget ikke lader vand passere under maattens normale brug patent, DK-150462-C: Knudepunktsforbindelse af aftageligt fastholdte cylinderformede stave patent, DK-151608-C: Fremgangsmaade til fremstilling af et farmaceutisk peroralt polydepotpraeparat med kontrolleret afgivelse patent, DK-151837-C: Installationsmodul til udskydning af projektiler,isaer lokkemaal patent, DK-153576-C: Apparat til slibning af jernbaneskinner. patent, DK-154110-C: Lavfrekvenslydgenerator patent, DK-154405-C: Vakuumtoiletanordning patent, DK-154888-C: Analogifremgangsmaade til fremstilling af 6-substituerede-6-methoxypenicillansyrederivater patent, DK-155219-C: Vandig dispersion af forstaerket kolofoniumharpiks til anvendelse ved limning af papir patent, DK-155744-C: Termoplastisk polymerblanding paa basis af en polycarbonatharpiks, en podet copolymer og en copolymer patent, DK-156273-C: Holdbart, stoevfrit pigment- og farvestofpraeparat, samt fremgangsmaade til dets fremstilling patent, DK-156661-C: Analogifremgangsmaade til fremstilling af 1-azaxanton-3-karboxylsyrer patent, DK-157683-C: Analogifremgangsmaade til fremstilling af et benzoquinolizinderivat eller et farmaceutisk acceptabelt syreadditionssalt deraf patent, DK-157984-C: Omstillingsanordning til i lukket stilling i et plan beliggende skydevaegdele eller med hinanden flugtende overdaekningsparter ved jernbanegodsvogne patent, DK-158707-C: Poroes membran af regenereret cellulose og fremgangsmaade til fremstilling deraf patent, DK-159780-C: (-)-1beta-ethyl-1alfa-hydroxylmethyl-1,2,3,4,6,7,12,12balfa-octahydroindolo(2,3-a)quinolizin og syreadditionssalte deraf, dens fremstilling og farmaceutisk praeparat indeholdende den patent, DK-160840-C: Kimaere alfa-amylaser og fremgangsmaade til fremstilling deraf patent, DK-162492-C: Emballage til brug ved opvarmning af foedevarer i en mikroboelgeovn patent, DK-163196-C: Diagnostisk middel til bestemmelse af den gastriske hypoaciditet under fibroskopi patent, DK-163837-C: Apparat til farvekontrol af genstande patent, DK-163941-C: Indretning til maaling af den af et varmeelement til et lokale afgivne varmemaengde og til samtidig regulering af varmebaererstroemmen gennem varmeelementet patent, DK-165070-C: Anlaeg til opvarmning og ventilation af en bygning eller et rum patent, DK-165174-C: Borholdig silicum-baseret syntetisk materiale med poroes zeolit-lignende struktur og fremgangsmaade til dets fremstilling patent, DK-165305-C: Apparat og fremgangsmaade til at tilfoere proever til et proeveanalyseapparat patent, DK-165368-C: Radioaktive stilbenderivater maerket med iod, fremgangsmaade til fremstilling deraf og mellemprodukt patent, DK-165736-C: Fremgangsmaade til fjernelse af skadelige stoffer fra roeggasser patent, DK-166074-C: Apparat til sammenpresning af pulverformigt og fibroest raamateriale til et pilleformet produkt patent, DK-17201-C: Elektrisk Anlæg til Sikring mod Indbrud, bestaaende af et Forhæng med Pendulkontakt. patent, DK-17889-C: Fremgangsmaade til Depolymerisation af Terpentin eller Terpentinolie. patent, DK-18195-C: Fremgangsmaade til Behandling af hvilke som helst Olier, f. Eks. Raapetroleum, eller af Voks eller Tjære og lignende. patent, DK-1866-C: Corlissstyring med Knæled. patent, DK-18847-C: Brandrør med mere end to Satsringe. patent, DK-19126-C: Anordning ved Matricesætte- og Liniestøbemaskiner med flere Magasiner over hverandre til Sikring af, at disse kun omstilles, naar alle Matricer er paa deres Plads i dem. patent, DK-19246-C: Anordning til Hindring af Genfyldning af Flasker. patent, DK-19295-C: Sammenfoldelig Barbermaskine. patent, DK-20217-C: Stanglukke til aabne Flaskekasser. patent, DK-21468-C: Trækregulator til Kakkelovne. patent, DK-21761-C: Omdrejende Kunststenskværn. patent, DK-22145-C: Bevægelig Baas til Stalde. patent, DK-22214-C: Fastgørelsesapparat til Hageremme. patent, DK-22961-C: Fremgangsmaade til Fremstilling af Glasvarer. patent, DK-23343-C: Mekanisk Skydelærer. patent, DK-23348-C: Kassekontrolapparat. patent, DK-23701-C: Læderfedtsværte. patent, DK-23783-C: Fremgangsmaade til Udvinding af Jod og andre kemiske Produkter af Tangarter ved Tørdestillation. patent, DK-24389-C: Afbryder ved Trappeautomater. patent, DK-24883-C: Fremgangsmaade til Fremstilling af et konsistent Smøremiddel. patent, DK-24979-C: Fremgangsmaade til Fremstilling af finere Staal af mindre fint. patent, DK-25085-C: Beskyttelsesanordning ved Madrasser og lignende. patent, DK-25132-C: Selvrensende Tættekam. patent, DK-26215-C: Fremgangsmaade til Udnyttelse af Frugt- og Gemyseaffald. patent, DK-26273-C: Elektrisk Regulermodstand. patent, DK-26557-C: Brandrør med en i Projektilets Spids let bevægelig Slagbolt. patent, DK-26990-C: Anordning ved Saaning af Sæd, Frø og lignende. patent, DK-2850-C: Drejelig Klapstol. patent, DK-3166-C: Tilførselsapparat ved Kornrensemaskiner. patent, DK-32254-C: Cykel, der kan omdannes til Motorcykel. patent, DK-32941-C: Termometer, som ved en bestemt Kuldegrad sætter et elektrisk Klokkesignal i Virksomhed. patent, DK-32996-C: Anordning ved Vindmotorer. patent, DK-33773-C: Maskine til Fremstilling af Fingeraftryk. patent, DK-33779-C: Anordning til Drift af Spiseistromler i roterende Frysemaskiner. patent, DK-34380-C: Fremgangsmaade til Fodtøjs Pinding med Træktraad. patent, DK-34578-C: Pasteuriseringsapparat. patent, DK-34691-C: Hydraulisk Udvekslingsanordning. patent, DK-36867-C: Spoleholder til traadløse Modtageapparater. patent, DK-37273-C: Jordbearbejdningsapparat. patent, DK-37433-C: Apparat til Tilkendegivelse af, at Trykket i Luftringe synker under en vis Grænse. patent, DK-37475-C: Plastisk Kapsel til Flasker eller andre Beholdere og Fremgangsmaade til dens Fremstilling. patent, DK-38161-C: Styrestang til Brug ved Kælkning. patent, DK-38217-C: Dampgenerator. patent, DK-38889-C: Fremgangsmaade til Fremstilling af Plader eller Film til Anvendelse ved Farvefotografering eller Farvekinematografering. patent, DK-39473-C: Dækbladstransportør til Cigarmaskiner. patent, DK-3970-C: Anordninger ved elektro-pneumatiske Regulatorer. patent, DK-4022-C: Roterende Smørælter. patent, DK-40235-C: Sikkerhedsafspærringsventil. patent, DK-40676-C: Trykklæde. patent, DK-40717-C: Apparat til Krystallisering af Fedtemulsioner til Margarinefabrikation. patent, DK-40776-C: Sianordning til Vakuumtørreapparater. patent, DK-41216-C: Konstant galvanisk Element af Danielltypen. patent, DK-41738-C: Bevægeanordning til trinsvis drejelige Reklameanordninger. patent, DK-42578-C: Skaftekrog til Vævestole. patent, DK-43252-C: Stoppeapparat. patent, DK-43315-C: Rørforbindelse eller Rørkobling. patent, http://5yc.passable.us patent, http://79a.passable.us patent, http://4m2.passable.us patent, http://4id.passable.us patent, http://21v.passable.us patent, http://4nt.passable.us patent, http://4gy.passable.us patent, http://1mk.passable.us patent, http://78b.passable.us patent, http://3mt.passable.us patent, http://6l5.passable.us patent, http://2xy.passable.us patent, http://4ud.passable.us patent, http://5c6.passable.us patent, http://5ei.passable.us patent, http://u7.passable.us patent, http://5ub.passable.us patent, http://53u.passable.us patent, http://4nx.passable.us patent, http://3jb.passable.us patent, http://46n.passable.us patent, http://66d.passable.us patent, http://4fl.passable.us patent, http://4i5.passable.us patent, http://sq.passable.us patent, http://470.passable.us patent, http://5m5.passable.us patent, http://6sf.passable.us patent, http://2d6.passable.us patent, http://651.passable.us patent,

Patent 1, Patent 2, Patent 3, Patent 4, Patent 5, Patent 6, Patent 7, Patent 8, Patent 9, Patent 10, Patent 11, Patent 12, Patent 13, Patent 14, Patent 15, Patent 16, Patent 17, Patent 18, Patent 19, Patent 20, Patent 21, Patent 22, Patent 23, Patent 24, Patent 25, Patent 26, Patent 27, Patent 28, Patent 29, Patent 30, Patent 31, Patent 32, Patent 33, Patent 34, Patent 35, Patent 36, Patent 37, Patent 38, Patent 39, Patent 40, Patent 41, Patent 42, Patent 43, Patent 44, Patent 45, Patent 46, Patent 47, Patent 48, Patent 49, Patent 50, Patent 51, Patent 52, Patent 53, Patent 54, Patent 55, Patent 56, Patent 57, Patent 58, Patent 59, Patent 60, Patent 61, Patent 62, Patent 63, Patent 64, Patent 65, Patent 66, Patent 67, Patent 68, Patent 69, Patent 70, Patent 71, Patent 72, Patent 73, Patent 74, Patent 75, Patent 76, Patent 77, Patent 78, Patent 79, Patent 80, Patent 81, Patent 82, Patent 83, Patent 84, Patent 85, Patent 86, Patent 87, Patent 88, Patent 89, Patent 90, Patent 91, Patent 92, Patent 93, Patent 94, Patent 95, Patent 96, Patent 97, Patent 98, Patent 99, Patent 100, Sitemap